Zasady naszego pielgrzymowania

W Pielgrzymce może wziąć udział każdy, kto zobowiąże się spełnić następujące warunki:

  • zapisze się w swojej parafii lub w Duszpasterstwie Akademickim „Wawrzyny”, ewentualnie już w trakcie pielgrzymki w informacji (przy zapisach prosimy o wybranie grupy i dokładne zaznaczenie na załączonej liście)
  • powstrzyma się całkowicie od palenia tytoniu i picia alkoholu
  • przestrzegać będzie zakazu noclegów koedukacyjnych
  • będzie wypełniał polecenia Brata Przewodnika i jego współpracowników
  • przyjmie w duchu pokuty wszystkie trudy pielgrzymowania (m.in. zadba o skromny strój),
  • telefony komórkowy będzie używał tylko na noclegach i postojach
  • osoby nieletnie mogą wyruszyć jedynie z opiekunem pełnoletnim
  • bagaże (koniecznie podpisane z adresem i numerem grupy) oddajemy w miejscach i terminie ustalonym indywidualnie dla każdej grupy z ks. Przewodnikiem przy zapisach.