Informacje ogólne

3 sierpnia 2024 r. po raz kolejny rozpoczniemy wędrówkę do Matki Bożej na Jasną Górę. Bardzo potrzebujemy duchowej obecności i wsparcia osób, które z różnych powodów nie mogą do nas osobiście dołączyć. Pragniemy zabrać Wasze intencje i poprosić Was o modlitwę za nas. W ten sposób będziemy sobie nawzajem towarzyszyć w drodze do Maryi, przeżywać wspólnie rekolekcje i korzystać z ich obfitych owoców.

Każda osoba, która wyrazi chęć duchowego uczestnictwa w 44. PPW, otrzyma zestaw złożony ze znaczka pielgrzymkowego oraz przewodnika zawierającego najważniejsze informacje o przebiegu pielgrzymki i rozważania na każdy jej dzień. Do przystąpienia do tej duchowej inicjatywy zachęcamy zarówno indywidualne osoby, jak i wspólnoty, szczególnie te parafialne.

Aby dołączyć do grona duchowych uczestników 44. PPW, należy zgłosić się do punktu informacji 44. PPW w Duszpasterstwie Akademickim „Wawrzyny” przy ul. Bujwida 51 we Wrocławiu w czwartek 1 sierpnia lub w piątek 2 sierpnia od godziny 12:00 do godziny 18:00.

[Więcej informacji o punkcie informacji 44. PPW] – pielgrzymka.pl/zapisy/#biuro

Osoby chcące zgłosić większą liczbę duchowych uczestników pielgrzymki zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: informacja@pielgrzymka.pl lub pod numerem telefonu: 607 324 063. W takim przypadku prosimy, aby wyrazić chęć duchowego uczestnictwa w 44. Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzięki temu będziemy mogli przekazać przygotowane materiały przed rozpoczęciem pielgrzymki.

Jako organizatorzy prosimy o złożenie dobrowolnej ofiary na pokrycie kosztów druku zestawu duchowego uczestnika 44. PPW złożonego ze znaczka pielgrzymkowego i przewodnika – w wysokości 15 zł.

Jak pielgrzymować duchowo?

Dobry początek

Jak to zawsze przed pielgrzymką czy to pieszą czy duchową potrzebna jest decyzja. To ważny element zanim wyruszę w drogę, bo pielgrzymka do wydarzenie duchowe, które trzeba podjąć świadomie i z pogłębioną refleksją. To nie powinno mieć miejsca ot tak, że „idę bo zawsze chodzę” lub „to jest moja forma spędzania wolnego czasu”. Potrzeba rozważenia i decyzji, aby każdy moment pielgrzymowania był później właściwie przeżywany i odbierany. Na początku więc polecam modlitwę, rozmowę z Bogiem o pomyśle wyruszenia, rozeznanie czy to jest dla mnie, czy na ten moment, czy samemu czy z kimś – i decyzję. Tak, chcę, wyruszam. I idę… przez Maryję do Jezusa.

Co jest potrzebne?

Gdy już wiem, że pielgrzymka jest przede mną i chcę wziąć w niej udział, zgłaszam swój udział u duszpasterzy w swojej parafii i pobieram materiały potrzebne do dobrego duchowego przeżywania pielgrzymki, 

Przed wyruszeniem

Zanim zacznie się pielgrzymka potrzebna jest intencja. Pielgrzymka jest formą ofiary i ważne jest by nadać tej ofierze sens, czyli intencję. Może to być modlitwa za siebie lub kogoś innego, może to być pokuta za swoje grzechy lub grzechy innych osób, może być prośbą by łaska Boża dotknęła kogoś kto jest daleko od Niego, za rodziców, za dzieci, o pracę, może to być także pragnienie zadośćuczynienia lub wynagrodzenia.

Przeżywanie wspólnotowe

Mimo że pielgrzymowanie ma wymiar duchowy to jest też wydarzeniem wspólnotowym, nie jesteśmy w tej drodze sami. Wielu z nas niestety spędzi czas pielgrzymki na modlitwie we własnym domu ze względu na stan zdrowia, wielu jednak, choć nie mogą wyruszyć na szlak, da radę podjechać tramwajem lub autobusem w jedno miejsce, a to sprawia, że możemy tę pielgrzymkę przeżywać także wspólnotowo. I do tego bardzo zachęcam.

Co? Gdzie? Kiedy?

Msza Święta w Archikatedrze Wrocławskiej na rozpoczęcie pielgrzymki w sobotę 3 sierpnia o godz. 6:00.

W czasie duchowej pielgrzymki centralnym miejscem naszych spotkań i wspólnych modlitw będzie Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła – Kościół Paulinów przy ul. św. Antoniego 30 we Wrocławiu. To ważne i symboliczne miejsce dla każdego pielgrzyma. To przecież wrocławska Jasna Góra, więc najlepsze miejsce, by codziennie zwracać się do Maryi – tej z Jasnej Góry, której powierzamy nasze intencje i sprawy.

Kościół jest codziennie otwarty od rana do wieczora, więc można przyjść i w obecności Maryi i przez Jej wstawiennictwo zwracać się do Boga. Można także skorzystać z sakramentu spowiedzi od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-18:00 oraz dodatkowo w czwartek 19:00-22:00. Każdego dnia pielgrzymki zapraszam na wspólną modlitwę o godz. 20:00 w Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła:

  • 20:00 – adoracja Najświętszego Sakramentu, czas na czytanie i refleksję nad słowem Bożym przeznaczonym na każdy dzień, czas na zapisanie intencji i złożenie ich w stągwi na ołtarzu Matki Bożej, według opisu z Kany Galilejskiej napełnimy je wodą naszych spraw i intencji i zaniesiemy je (a konkretnie zawieziemy) na Jasną Górę, by złożyć je u Tronu Matki, licząc, że Jezus wszystkimi się zajmie;
  • 20:30 – wspólny różaniec, podczas którego będziemy polecać intencje pielgrzymów pieszych oraz duchowych;
  • 21:00 – apel Jasnogórski na zakończenie dnia pielgrzymki z rozważaniem ojca paulina.

Wyjazd autokarowy na Jasną Gorę 10 sierpnia, by razem z pielgrzymami pieszymi wejść na Jasną Górę i złożyć stągwie z intencjami pielgrzymów duchowych. Msza św. na Wałach Jasnogórskich i po jej zakończeniu powrót do Wrocławia. 

Przeżywanie indywidualne

Każdy z duchowych pielgrzymów będzie miał także swój własny sposób przeżywania tych dni i indywidualne formy modlitwy. Pamiętajmy o charakterze pokutnym naszego duchowego pielgrzymowania. To okazja do umartwienia, pokuta czy jakiegoś wyrzeczenia, oczywiście w sposób roztropnie dopasowany do własnych możliwości zdrowotnych.

Każdego dnia będą się pojawiały relacje ze szlaku pielgrzymki w mediach społecznościowych w internecie, a na antenie Radia Rodzina (92.0 FM) będą codzienne audycje przeznaczone dla pielgrzymów duchowych w godz. 13:10-14:00 oraz 20.30-21.00.

Pamiętajmy, by swoją modlitwą i wyrzeczeniem objąć cały Kościół oraz Archidiecezję Wrocławską.

Wszyscy jesteśmy pielgrzymami

Póki jesteśmy na ziemi, jesteśmy Kościołem pielgrzymującym, uczymy się pokładać ufność w Bogu, przechodzić trudności życiowe, budować wzajemne relacje i tworzyć wspólnotę oraz z nadzieją wyglądać w przyszłość, o którą zatroszczy się Bóg.

Niech Was Bóg prowadzi.

o. Tomasz Chmielewski, paulin

Specjalny autokar dla Pielgrzymów Duchowych na Jasną Górę

Zapisy:

  • prowadzi Pan Krzysztof do 9 sierpnia lub do wyczerpania miejsc – tel. 692 149 731
  • koszt: 75 zł

Plan wyjazdu:

  • Autobus odjedzie w dniu 10 sierpnia o godz. 9.00 spod seminarium, plac Katedralny 14.
  • Przyjazd na Jasną Górę ok godz. 12.00 tak, aby można było dołączyć do wchodzącej pielgrzymki do kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
  • Wejście pielgrzymki do kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej o godz. 14.30
  • Po wejściu pielgrzymki na wałach Jasnogórskich rozpocznie się Msza św. o godz. 16:00 kończąca tegoroczne pielgrzymowanie.
  • Wyjazd nastąpi po zakończonej Mszy św.