Historia i rozwój Pielgrzymki Wrocławskiej

Bogaty dorobek i historię rozwoju Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej najpełniej zebrał i przedstawił w swojej pracy licencjackiej Ojciec Duchowny Wyższego Seminarium we Wrocławiu, wieloletni Przewodnik, sercem oddany dziełu pielgrzymowania, opiekun Duchowy Grupy Chorych – Ksiądz Aleksander Radecki. Oto fragmenty pracy.

Link do ściągnięcia tekstu.
(Niektóre rzeczy opisane w pracy są już nieaktualne, np. trasa pielgrzymki nieco się zmieniła, zmienił się też termin.)