44. Piesza Pielgrzymka Wrocławska

Piesza pielgrzymka na Jasną Górę to wyjątkowa okazja do doświadczenia żywego Kościoła, Kościoła w drodze. Jeżeli podczas wakacji pragniesz przeżyć tydzień, który zmieni Twoje życie, weź udział w 44. Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej!

Podczas 44. PPW spotkasz inspirujących ludzi, a wśród nich żywego Boga. Czeka na Ciebie osiem dni pieszej wędrówki do Jasnogórskiego Sanktuarium, które przeżyjesz w pielgrzymkowej wspólnocie. Codziennie będziesz przemierzać od 22 do 35 kilometrów drogi, uczestniczyć w Mszy Świętej i doświadczać Bożej obecności w swoim życiu.

Podejmij wyzwanie i weź udział w 44. PPW! Dołącz do nas!

Informacje ogólne

 1. Piesza Pielgrzymka Wrocławska odbędzie się od 3 do 10 sierpnia 2024 r. Rozpocznie się w Mszą Świętą w Archikatedrze Wrocławskiej w sobotę 3 sierpnia o godzinie 6:00. Zakończy się w sobotę 10 sierpnia wejściem przed obraz Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej o godzinie 14:30 i Mszą Świętą na wałach Jasnej Góry o godzinie 16:00. Na trasie zostały przewidziane noclegi w Trzebnicy, Oleśnicy, Namysłowie, Wierzbicy Górnej, Kluczborku, Borkach Wielkich i w miejscowości Jezioro. Każdego dnia jest przewidziana Msza Święta oraz postoje po pokonaniu wyznaczonych odcinków trasy pielgrzymki.

[Więcej informacji o trasie 44. PPW] – bit.ly/trasa_44PPW

[Więcej informacji o grupach pielgrzymkowych] –  pielgrzymka.pl/grupy-pielgrzymkowe/

Istnieje możliwość uczestnictwa w całej pielgrzymce w wymiarze ośmiu dni lub jedynie w części pielgrzymki w wybranych przez siebie dniach. Aby wziąć udział w 44. Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej, należy spełnić określone warunki.

W razie pytań prosimy o kontakt biuro@pielgrzymka.pl

Warunki uczestnictwa w 44. PPW

Warunkami uczestnictwa w 44. Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej są:

 • wypełnienie formularza zapisowego,
 • zadeklarowanie w formularzu wybranej przez siebie grupy pielgrzymkowej,
 • wskazanie wymiaru uczestnictwa (osiem dni lub mniej),
 • podporządkowanie się regulaminowi 44. PPW załączonemu do formularza zapisowego,
 • uszanowanie zakazu noclegów koedukacyjnych,
 • powstrzymanie się od palenia tytoniu i papierosów elektronicznych, picia alkoholu i używania substancji niewiadomego pochodzenia,
 • zobowiązanie się do wykonywania poleceń przewodnika grupy pielgrzymkowej i służb porządkowych,
 • zaangażowanie się w tworzenie właściwej atmosfery pielgrzymowania,
 • przyjęcie trudów pielgrzymowania,
 • uiszczenie opłaty wpisowej zawierającej koszty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania pielgrzymki i zapewnienia bezpieczeństwa na trasie pielgrzymki,
 • odebranie pakietu pielgrzyma w punkcie informacyjnym na trasie 44. PPW lub przed jej rozpoczęciem.

W przypadku osób niepełnoletnich uczestniczących w 44. Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej bez opiekuna prawnego, konieczne jest wypełnienie zgody (załączonej w regulaminie) oraz imienne wskazanie osoby sprawującej opiekę w czasie pielgrzymki.

Koszty uczestnictwa w 44. PPW

Dokonując wpisu w formularzu zapisowym, należy zaznaczenie sposobu uiszczenia opłaty wpisowej.  Można to uczynić poprzez wykonanie przelewu na konto organizatora 44. Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej – Fundacji Dobra Droga – lub poprzez wpłatę dokonaną w punkcie informacji 44. PPW.

Poniżej zamieszczamy dane niezbędne do wykonania przelewu.
Odbiorca: Fundacja Dobra Droga
Numer konta: 52 1600 1462 1744 7136 2000 0003
Tytuł: IMIĘ NAZWISKO - Zapłata za uczestnictwo w 44. PPW

Dołączamy tabelę wysokości opłaty wpisowej za udział w 44. Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej. Zapewniamy o preferencyjnych warunkach opłat dla rodzin uczestniczących w pielgrzymce.

Dorosły

Dziecko/ Młodzież/Student*

Rodzina**

8 dni

160 PLN

90 PLN

400 PLN

7 dni

160 PLN

90 PLN

400 PLN

6 dni

140 PLN

80 PLN

350 PLN

5 dni

120 PLN

70 PLN

300 PLN

4 dni

100 PLN

60 PLN

250 PLN

3 dni

80 PLN

50 PLN

200 PLN

2 dni

60 PLN

40 PLN

150 PLN

1 dzień

40 PLN

30 PLN

100 PLN

* Dotyczy dzieci, młodzieży i studentów uczących się w przypadkach, gdy nie stosuje się rodzinnej opłaty wpisowej. Dzieci w wieku 0-4 lat mogą pielgrzymować bezpłatnie, gdy nie stosuje się rodzinnej opłaty wpisowej.

** Dotyczy wyłącznie kręgu osób, należących do tej samej najbliższej rodziny (tzn. rodzice oraz ich własne dzieci) niezależnie od liczby osób biorących udział w pielgrzymce. Rodzinna opłata wpisowa jest wnoszona, gdy jej wysokość jest korzystniejsza dla danej rodziny.

Formularz zapisowy na 44. PPW

Pierwszym i podstawowym warunkiem uczestnictwa w 44. Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej jest wypełnienie formularza zapisowego. Należy to uczynić w tym miejscu:

[Formularz zapisowy na 44. PPW] -> https://bit.ly/formularz_zapisowy_44PPW

Aby dokonać wpisu w powyższym formularzu zapisowym, należy:
▪ zadeklarować wybraną przez siebie grupę pielgrzymkową,
▪ wskazać wymiar uczestnictwa w pielgrzymce (osiem dni lub mniej),
▪ zaznaczyć sposób uiszczenia opłaty wpisowej.

Przed zakończeniem wypełniania formularza upewnij się, że poprawnie uzupełniłeś wszystkie pola. Po dokonaniu wpisu otrzymasz potwierdzenie, które dotrze na Twoją skrzynkę mailową. Pielgrzymem staje się osoba, która wypełniła formularz zapisowy, uiściła opłatę wpisową i odebrała pakiet pielgrzyma. Pakiet pielgrzyma będzie można odebrać osobiście w punkcie informacji Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej. Więcej o nim w ostatnim akapicie.

Zachęcamy do wypełnienia formularza zapisowego przed rozpoczęciem pielgrzymki. Dzięki temu jako organizatorzy będziemy mogli dostosować nasz wysiłek organizacyjny do liczby uczestników pielgrzymki.

Punkt informacji 44. PPW

Punkt informacji pielgrzymkowej jest miejscem, w którym każdy pielgrzym może uzyskać niezbędne informacje na temat procedury zapisu, warunków i kosztów uczestnictwa w 44. PPW, uiścić opłatę wpisową (o ile nie uczynił tego wcześniej w formie przelewu) i odebrać pakiet pielgrzyma.

Punkt informacji pielgrzymkowej będzie funkcjonował w trakcie pielgrzymki i przed jej rozpoczęciem. Będzie otwarty od godziny 12:00 do godziny 18:00 w czwartek 1 sierpnia i w piątek 2 sierpnia w Duszpasterstwie Akademickim „Wawrzyny” przy ul. Bujwida 51 we Wrocławiu. Natomiast na trasie pielgrzymki będzie otwarty w każdym miejscu noclegu i w każdym miejscu sprawowania Mszy Świętej.

W razie pytań prosimy o kontakt biuro@pielgrzymka.pl