Zapisy gr.16

Drodzy Duchowi Uczestnicy 37  Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę!

Oto zbliża się kolejny sierpień, niosąc coroczne zaproszenie do udziału w Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej na Jasną Górę. A ponieważ nie wszyscy mają tę łaskę, by wędrować na własnych nogach do Maryi Częstochowskiej, dlatego przed wielu laty zrodził się projekt utworzenia duchowej grupy pielgrzymkowej, do której zapraszamy wszystkich, którym choroba, wiek, niepełnosprawność, brak urlopu czy potrzeba opieki nad osobami potrzebującymi pomocy uniemożliwią pieszą wędrówkę. Przyjęcie takiego zaproszenia pozwoli korzystać z obfitych owoców rekolekcji, odprawianych wszędzie tam, gdzie duchowy pątnik będzie przebywał.

Hasło tegorocznej XXXVII Pielgrzymki Wrocławskiej brzmi: „Idźcie i głoście!”. Wzywa nas to wezwanie do troski o ludzi, którzy nie poznali jeszcze Chrystusa, albo też odeszli z Jego owczarni, zagubili się – a jest takich osób niemało. W roku bieżącym pamiętamy też o stuleciu objawień fatimskich, stuleciu narodzin dla nieba św. Brata Adama-Alberta Chmielowskiego oraz trzechsetleciu koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski. Tematy te wpiszą się w program pielgrzymki wraz z wszystkimi intencjami indywidualnymi. Jak zawsze, pielgrzymi obejmą modlitwą Ojca świętego Franciszka, sprawy naszej umiłowanej Ojczyzny i archidiecezji wrocławskiej.

Podobnie jak w latach ubiegłych, duchowym pielgrzymom towarzyszyć będą specjalne audycje, nadawane w Radiu Rodzina (92.0 FM) w dniach 2-10 sierpnia 2017 r. w godz. 13.10-14.00 i 20.30-21.00.

Zgłoszeni uczestnicy grupy XVI otrzymają pielgrzymkowy znaczek oraz specjalnie przygotowany „Przewodnik”. Uczestnictwo duchowych pielgrzymów jest bezpłatne, chociaż można z tej okazji złożyć dobrowolną ofiarę na materiały i potrzeby organizacyjne pielgrzymki – 8 zł.

ZAPISY

Zapisy powinny być dokonane w parafiach do końca lipca 2017 r., a od 30 lipca do 1 sierpnia w godz. od 11.00 do 17.00 w Centralnym Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki w Duszpasterstwie Akademickim „Wawrzyny” – Wrocław, ul. Bujwida 51 lub telefonicznie: 71 725 67 20. Możliwe jest również uzyskania informacji drogą mejlową, pisząc na adres: pielgrzymka@pielgrzymka.pl

lub poprzez formularz:

> Zamówienie modlitewnika PPW 2020 <

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do przekazania tej propozycji wszystkim zainteresowanym. Szczęść Boże!

Z kapłańskim pozdrowieniem,
Aleksander Radecki
przewodnik Grupy XVI