Słowo od Biskupa

+ Józef Kupny

Umiłowani w Panu Bracia i Siostry

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej drugiej pielgrzymki do Polski w 1983 r. na Jasnej Górze wypowiedział słowa: „Tu, gdzie mieszkała Królowa Polski, w jakiś sposób zawsze byliśmy wolni”.

Przywołuję te słowa w kontekście zbliżającej się XXXVIII Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę, która w tym roku wpisuje się w wielki nurt modlitwy dziękczynnej za odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. Te niezwykłe rekolekcje w drodze są wspaniałą okazją, by wcielić w życie wezwanie naszego rodaka, który przypominał, że wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności, ale, że jest mu ona równocześnie zadana. Wolności bowiem – jak uczył święty papież – może człowiek używać dobrze lub źle. Może przez nią budować lub niszczyć. A historia wizerunku Czarnej Madonny wzywa nas do czynienia dobrego użytku z wolności. Do budowania, a nie do niszczenia. Jasnogórskie sanktuarium natomiast mogłoby wiele powiedzieć na temat pielgrzymów, którzy w jego murach się nawrócili, przeszli od złego do dobrego korzystania ze swojej wolności, odzyskali prawdziwą godność przybranych synów Bożych.

Dlatego zapraszam i zachęcam wszystkich, którym czas i zdrowie na to pozwalają, by tradycyjnie 2 sierpnia o 6.00 wyruszyć z wrocławskiej katedry na pielgrzymi szlak i po ośmiu dniach wspólnej wędrówki, połączonej z modlitwą i rozważaniem słowa Bożego dotrzeć na Jasną Górę. Tym zaś, którzy z różnych względów nie mogą fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce organizatorzy proponują przyłączenie się do grupy duchowych uczestników.

Więcej informacji przekażą Wam duszpasterze, których proszę o to, by byli dobrymi ambasadorami pielgrzymki w swoich wspólnotach. Potrzebne wiadomości znajdziecie także na stronie www.pielgrzymka.pl oraz w diecezjalnych środkach społecznego przekazu.

Niech nasza Matka i Królowa Polski wyprosi obfite błogosławieństwo wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tegorocznej pielgrzymki oraz tym, którzy w sierpniu wyruszą na pielgrzymi szlak.

 

+ Józef Kupny

Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Wrocław, dnia 30 maja 2018 r.