Powstaje nowa książka o ks. Orzechowskim!

Kochani Przyjaciele, Wychowankowie i Znajomi Orzecha, 19 maja 2023 roku przypadnie II rocznica śmierci śp. księdza prałata Stanisława Orzechowskiego. Z tej okazji chcielibyśmy wydać kolejną książkę, poświęconą Orzechowi. Tym razem obejmie ona: anegdoty związane z życiem i posługą księdza Stanisława, jego radosne wypowiedzi, zabawne sytuacje itp. Mamy świadomość, że Orzech był człowiekiem radosnym i warto te okruchy radosne pozbierać, utrwalić i następnym pokoleniom przekazać! Oto więc zachęta do podzielenia się tym, co każdy z Was zapamiętał z własnych doświadczeń czy też opowieści swoich znajomych. Można osobiście swoją opowiastkę napisać lub nagrać i przekazać na podane poniżej adresy kontaktowe. Mile widziane będą także zdjęcia Orzecha, dokumentujące jego radosne usposobienie.

Materiały prosimy przesyłać na: https://tiny.pl/w4q81 lub stowarzyszenie@wawrzyny.wroc.pl w razie pytań można dzwonić tel. 608 09 57 57 Wiesław kuzyn Wowk lub bezpośrednio kontaktować się z ks. Aleksandrem Radeckim. Szansa ukazania się tej książki pod roboczym tytułem (można zaproponować swój tytuł takiego zbioru!) „Promyki Orzechowej radości” przed drugą rocznicę śmierci Orzecha wymagać będzie zebrania materiału do końca lutego 2023 roku. Zarówno teksty jak i zdjęcia warto podpisać swoim imieniem i nazwiskiem (lub jakimś wybranym określeniem), co w publikacji zostanie zaznaczone (chyba, że autorzy zastrzegą sobie anonimowość). Jestem przekonany, że taka publikacja będzie kolejną formą wdzięczności Panu Bogu za dar księdza Orzecha i pozwoli rozbudzić w Czytelnikach drugi dar Ducha Świętego, jakim jest RADOŚĆ! Zatem – do dzieła!
ks. Aleksander Radecki