Nowenna przed pieszą pielgrzymką na jasną górę

Nowenna przed Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę za wstawiennictwem NMP Królowej Polski
25 lipca – 2 sierpnia

Przez 9 dni zachęcamy Was do modlitwy o jak największe owoce naszej pielgrzymki, dobrą pogodę i bezpieczeństwo dla wszystkich pielgrzymujących.

Na początku każdego dnia przemówi do nas św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), pochodząca z Wrocławia, patronka Europy, której Święto przypada podczas naszego pielgrzymowania, 9 sierpnia.

Nowennę opracował o. Krzysztof Piskorz OCD, przewodnik grupy 18. karmelitańskiej.

DZIEŃ 1.
niedziela, 25 lipca

„Chrystus jest naszą Drogą. Wszystko polega na tym, aby zrozumieć, jak iść za Jego przykładem… Innych można prowadzić tylko tą drogą, którą się samemu idzie” (św. Teresa Benedykta od Krzyża).

Panie Jezu Chryste, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem! Oddajemy Ci czas naszego pielgrzymowania z Wrocławia na Jasną Górę, do Tronu Królowej Polski. To Ona uczy nas słuchania Ciebie i wiernego podążania za Tobą. My, Twoje owce, pragniemy iść za Tobą, Dobrym Pasterzem, aż zamieszkamy w domu Twoim po wieczne czasy. Niech Maryja szybko wskazuje nam właściwą drogę do Ciebie, ponieważ wierzymy, że Ona jest najkrótszą, najbezpieczniejszą i najpewniejszą drogą, która prowadzi w Twoje objęcia. Niech ta piesza pielgrzymka uczy nas jak iść radośnie za Twoim przykładem, aby podjęte w tym czasie trudy, poświęcenia i modlitwy, upodobniały nas do Ciebie. A kiedy będziemy do Ciebie podobni, pociągniemy innych na właściwą drogę zbawienia. Niech nasze wędrowanie na Jasną Górę z Tobą na czele, będzie czasem łaski oraz otwartości na siostry i braci, byśmy wspólną drogą doszli kiedyś tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.

DZIEŃ 2.
poniedziałek, 26 lipca

“Bóg nie odmówi swej łaski, gdy wiernie uczynimy to niewiele, co możemy zrobić… Trzeba usilnie błagać Ducha Świętego, aby wszystkim kierował” (św. Teresa Benedykta od Krzyża).

Panie Jezu Chryste, Ty nie odmawiasz nam swoich łask, kiedy serca nasze otwierają się z ufnością, by czerpać ze źródła Twego miłosierdzia. To niewiele co możemy zrobić, to pragnąć Ciebie i Twej łaski. Wierzymy zatem, że czas naszego pielgrzymowania na Jasną Górę, będzie obfitował w to, co pochodzi od Ciebie, a wyprosi nam to wszystko Maryja, która jest Pośredniczką łask. Niech serca nasze otworzą się na największy Dar z nieba, na Ducha Świętego, by poddać się całkowicie pod Jego działanie. Razem z Maryją chcemy wołać swoim wędrowaniem: „Veni”, czyli przyjdź! Każdy krok, który będziemy stawiać, niech będzie naszym: „Veni”. Idziemy, bo potrzebujemy Twego Ożywiciela i pragniemy odnowy! Będziemy wołać tak, jak niegdyś nasz Rodak, św. Jan Paweł II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Nasza Ojczyzna potrzebuje tego wylania Ducha Świętego. Ufając, że nasza pielgrzymka do duchowej Stolicy Polski będzie czasem łaski i mocy, już dziś dziękujemy za wszystko, co otrzymamy. Tobie chwała teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.

DZIEŃ 3.
wtorek, 27 lipca

„Wiem, że mnie ktoś podtrzymuje, i dlatego jestem spokojna i czuję się bezpiecznie. Nie jest to pewne siebie poczucie bezpieczeństwa mężczyzny, który o własnych siłach stoi na pewnym gruncie, ale słodkie i szczęśliwe poczucie bezpieczeństwa dziecka, niesionego na mocnym ramieniu rodzica” (św. Teresa Benedykta od Krzyża).

Panie Jezu Chryste, tylko w Tobie cała nasza nadzieja zbawienia. Z Tobą zawsze czujemy się bezpieczni. Niesieni Twoją łaską możemy iść do przodu, nie oglądając się wstecz, ale wytężając siły ku temu, co przed nami, chcemy patrzeć na cel ostateczny, pewni, że w Tobie jesteśmy zwycięzcami. Maryja nam towarzyszy na tej drodze do Ciebie, do finału, a pielgrzymowanie na Jasną Górę nam to przypomina. Jest cel i jest wygrana. To Pokorna Służebnica Pańska depcze głowę nieprzyjaciela, a my, razem z Nią. Jesteśmy zatem spokojni i do końca ufamy mocnemu ramieniu Twojej prawicy, Panie. Twoja moc nas nigdy nie zawiedzie, dlatego chętnie poddajemy się Twojemu prowadzeniu w czasie tej pieszej pielgrzymki. Niech wzrasta nasza ufność i zawierzenie się Tobie, abyśmy w tym czasie uczyli się być małymi dziećmi, które w swym życiu zawsze polegają na Tobie. Twoja Opatrzność niech nami kieruje i udziela tych łask, które są nam potrzebne na drodze pielgrzymowania. Jezu, przez Maryję, zawierzamy się Tobie, Ty się wszystkim zajmij. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.

DZIEŃ 4.
środa, 28 lipca

“Bóg dostraja swoje słowa do miary człowieka… To czego Bóg od ciebie pragnie, musisz starać się w obliczu Jego samego poznać sam” (św. Teresa Benedykta od Krzyża).

Panie Jezu Chryste, Ty masz słowa życia wiecznego i przemawiasz do nas na różne sposoby. Ty jesteś najważniejszym Słowem, wypowiedzianym, przed wiekami, przez Ojca. Twoje owce słuchają Twego głosu, Ty znasz je, a one idą za Tobą. W czasie pieszej pielgrzymki chcemy uczyć się słuchania Ciebie i podążania za Tobą. Mówisz do każdego z nas, bo chcesz, byśmy pełnili Twoją wolę, czyli byli szczęśliwi. Niech ten czas łaski będzie dla wielu serc odkrywaniem Twoich zamiarów względem nas. Słowo Boże niech nas prowadzi po drogach naszego życia, by czas pielgrzymowania uczył nas właściwego rozeznawania Twoich planów. Maryja, zasłuchana w Twoje Słowo, niech towarzyszy nam w pokornym przyjmowaniu tego wszystkiego oraz mówieniu swoim wędrowaniem i życiem: „Oto ja, niech mi się stanie, jak Ty, Panie, chcesz”. W mocy Ducha Świętego pragniemy żyć Twym Słowem i według niego postępować. Chcemy być ludźmi Twojego Słowa nie tylko w czasie w pieszej pielgrzymki, ale nade wszystko przez całe nasze życie, aż dojdziemy do wiecznego spełnienia w Twoim Królestwie, by wielbić Ciebie po wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.

DZIEŃ 5.
czwartek, 29 lipca

“Łaska nie dokona swego dzieła w duszach, które z własnej woli na nią się nie otworzą; również Maryja nie wypełni swego macierzyństwa tam, gdzie się Jej człowiek nie zawierzy” (św. Teresa Benedykta od Krzyża).

Panie Jezu Chryste, narodzony z Maryi, przepięknej Owieczki, bądź uwielbiony przez swą Matkę, bo w Niej zakwitła pełnia Twojej łaski. Cała święta, cała dla Ciebie, cała także dla nas. Pragniemy, tak jak Ona, otworzyć się na Ducha Świętego, by mógł w naszych duszach dokonywać dzieła uświęcenia. Maryja, nasza Matka, niech nam w tym dopomoże, by czas pieszej pielgrzymki jeszcze bardziej przybliżył nas do Ciebie, a Ona niech swą matczyną miłością i troską, wypełni misję, jaką ma powierzoną wobec naszych serc. Za św. Janem Pawłem II chcemy wołać: „Totus tuus” – cały Twój, Maryjo! Wierząc, że przez to oddanie, łaska dokona w nas wiele, pragniemy, by nasze pielgrzymowanie na Jasną Górę, było czasem wielkiego zawierzenia. Niech nam zawsze w drodze do wieczności towarzyszą słowa św. Ludwika Marii Grignion de Montfort: „Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria” – „Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi swoje serce, Maryjo”. Przez Niepokalaną i razem z Nią oddajemy Ci, Jezu Chryste, hołd naszego oddania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.

DZIEŃ 6.
piątek, 30 lipca

“Przez ten pokarm, który nam Chrystus ofiarował, daje nam dowód jak bardzo nas pragnie. Dlatego sam zszedł do nas i w nas ukształtował swe Ciało, abyśmy byli jedno, jak jedno stanowi ciało wraz z głową” (św. Teresa Benedykta od Krzyża).

Panie Jezu Chryste, Chlebie żywy, dający życie i karmiący nas w drodze do nieba. Jest to największy dowód Twego miłosierdzia, że zostałeś między nami i dajesz się nam, jako Pokarm. Stajemy się mieszkaniem Twojej chwały i kształtujesz nas na swoje podobieństwo. Otwierając się na ten Posiłek z nieba, chcemy przyjmować Ciebie sercem Twej Matki. To Ona, stała się pierwszym Tabernakulum świata, a teraz rozdaje Ciebie ludziom. Pielgrzymując na Jasną Górę, uczymy się tej eucharystycznej postawy: przyjmowania i rozdawania. Nasyć nas sobą i zaprowadź do tych, którzy są głodni Twej miłości. Razem z Maryją chcemy iść naszymi ulicami, przez miasta i wsie, i stanowiąc jedno, chcemy dawać świadectwo naszej wiary. Działaj, Panie, w nas i przez nas! Nakarm swą obecnością wszystkich, których będziemy spotykać na pielgrzymim szlaku. Niech ludzkie serca otwierają się na Ciebie i pragną tego Chleba, który daje życie wieczne. Niech każda Eucharystia jednoczy nas, Twoich pielgrzymów i uczy prawdziwego uwielbienia w Duchu Świętym, aż dojdziemy na przygotowaną Ucztę w niebie, by tam oddawać Ci cześć i chwałę po wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.

DZIEŃ 7.
sobota, 31 lipca

“Modlitwa jest drabiną Jakubową, po której duch człowieka wstępuje do Boga, a łaska Boża zstępuje do człowieka… Modlitwa i ofiara są z pewnością o wiele ważniejsze niż wszystko, co możemy powiedzieć”
(św. Teresa Benedykta od Krzyża).

Panie Jezu Chryste, Tobie należy się cześć i chwała, uwielbienie i panowanie. Serca nasze, razem z Maryją, wyśpiewują radosne Magnificat, bo wielkie rzeczy czynisz dla nas, a Twoje Imię jest święte. Dziękujemy Ci, że chcesz z nami rozmawiać, przyjmować nasze wołanie i wszelkie ofiary. Piesza pielgrzymka na Jasną Górę niech będzie naszą drabiną Jakubową, ufając, że otrzymamy wiele łask, które zsyłane do nas będą za pośrednictwem Niepokalanej naszej Matki i Królowej. Niech w tym czasie towarzyszy nam duch modlitwy i ofiary, abyśmy rozradowali Twoje Najświętsze Serce i Niepokalane Serce Maryi. Wszystko jest o wiele ważniejsze, niż to, co możemy powiedzieć swoimi słowami, dlatego niech nasze wędrowanie i podjęty trud będą modlitwą, wołaniem do Ciebie naszymi stawianymi krokami. Pragniemy modlić się całym ciałem, sercem, duszą, całym sobą. Naucz, nas Panie, takiej żywej i autentycznej modlitwy. Niech czas naszego pielgrzymowania będzie poszukiwaniem i znajdowaniem Twojej miłującej Obecności, która ogarnia cały świat. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.

DZIEŃ 8.
niedziela, 1 sierpnia

“Moją wielką radością jest nadzieja na przyszłą chwałę… Dobrze jest pamiętać, że mamy prawo obywatelstwa do nieba, a Świętych Pańskich za towarzyszy i domowników” (św. Teresa Benedykta od Krzyża).

Panie Jezu Chryste, nasz Wodzu i Przewodniku w drodze do wieczności! Podążamy za Tobą, aby dojść szczęśliwie do bram nieba. Nasza pielgrzymka kiedyś się zakończy, a my, mamy nadzieję, że spoczniemy w Twoich ramionach. To dla nas wielka radość, że zapraszasz nas, po trudach ziemskiej wędrówki, by stać się mieszkańcem Twego Królestwa. Czyż jest większa radość od tego? W duchu prawdziwej radości Dziecka Bożego podążamy ufnie do przodu, wsparci wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy i Świętych, którzy nam towarzyszą na tej drodze. Czas pieszej pielgrzymki to czas szczególnego towarzyszenia Świętych przez ich Relikwie, które niesiemy w drodze na Jasną Górę. Dziękujemy Ci, Panie, za to Świętych Obcowanie i za ich modlitwy w naszych intencjach, które są zanoszone przed Twoim Obliczem. Chcemy także pamiętać, że wśród tych, którzy nas poprzedzili w drodze do nieba, są nasi bliscy, przyjaciele, znajomi i rodacy, walczący za naszą Ojczyznę. To właśnie dziś, w kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, dziękujemy za ich trud i poświęcenie. Uwielbiony bądź, Panie, w naszej Ojczyźnie, która w tych wakacyjnych miesiącach pielgrzymuje do Tronu Królowej Polski. Niech Jej przemożne Orędownictwo uchroni nas od zła wszelkiego i doprowadzi do Królestwa Niebieskiego, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.

DZIEŃ 9.
poniedziałek, 2 sierpnia

“Bliźni to nie ten, którego lubię; to każdy, który się do mnie zbliża, każdy bez wyjątku… Kto kocha ludzi jak Chrystus, pragnie, by oni należeli do Boga, a nie do niego”
(św. Teresa Benedykta od Krzyża).

Panie Jezu Chryste, kochający bezgraniczną miłością każdego człowieka! Tworząc Wspólnotę Twojego Kościoła, uczymy się prawdziwej miłości bliźniego. A jest nim każdy, z którym się spotykamy na naszych drogach. To życie uczy nas kochania i zauważenia potrzeb tego, który jest obok nas. Niech czas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę będzie dla nas sprawdzianem, na ile potrafimy kochać i tworzyć Wspólnotę serc wierzących. Ucz nas, Mistrzu, miłości bezinteresownej, tej, która wypływa z Twego Najświętszego Serca. Chcemy kochać, tak jak Ty, bo wszyscy do Ciebie należą i są Twoją własnością. Maryja, Matka Pięknej Miłości, niech wstawia się za nami, byśmy tworzyli jedno, zawsze postępując w duchu szczerej miłości i pokoju. Niech po dziewięciu dniach naszego pielgrzymowania wzrośnie najważniejsza cnota i owoc Ducha Świętego: miłość. Pamiętamy, że będziemy sądzeni właśnie z miłości i w Twej miłości pragniemy być sądzeni, aby móc wielbić Twój Majestat w Królestwie Wiecznej Miłości przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.