Nowa grupa 22.

Powstała nowa grupa 22.

„W ciszy Słowa Bożego”
Prowadzi: s. M. Samuela Brodacka OSF

Do tej grupy zapraszamy osoby, które chcą w ciszy przeżywać spotkanie ze Słowem Bożym. Pragniemy dać w naszych sercach miejsce Bogu, który przemawia słowami Pisma świętego. Chcemy otwierać się na Słowo natchnione, aby mogło zamieszkać w naszym sercu tak, jak wypełniło Maryję i zrodziło w Jej życiu obfite owoce.

W drodze wykorzystamy wielowiekową metodę przeżywania Słowa Bożego w formie Lectio divina (czytanie – medytacja – modlitwa – kontemplacja). W duchu pokuty chcemy wynagradzać za grzechy nasze i całego świata oraz prosić o potrzebne łaski dla nas, dla naszych bliskich, dla młodego pokolenia i Kościoła powszechnego.

Wszystkich, którzy chcą z nami pielgrzymować do Trzebnicy zapraszamy, aby rano przy wyjściu pielgrzymki z katedry dołączyli do gr.22

Zapisy w roku 2019:

od 30 lipca do 1 sierpnia, w godz. od 11.00 – 17.00, tel. (71) 725-67-20. Centralny Punkt Informacji Pielgrzymkowej w DA Wawrzyny (Wrocław, ul. Bujwida 51).