Grupa 4 – ziemia oławska
Grupa 4 – ziemia oławska
Rodzinami silni otwarci na wspólną drogę

Przewodnik:

ks. Zbigniew Kowal

Grupa 4 – ZIEMIA OŁAWSKA
Rodzinami silni otwarci na wspólną drogę

przewodnik: ks. Zbigniew Kowal

Ziemia oławska ma zawsze silną reprezentację na PPW.

Nasza grupa skupia w sobie ludzi w bardzo różnym wieku pochodzących z Oławy oraz okolic. Wędrują z nami małżonkowie, rodziny z dziećmi, ludzie starsi oraz młodzież. Dzięki tej ogromnej różnorodności możemy się wzajemnie od siebie uczyć i poznawać. Wielu członków naszej grupy mówi, że w Czwóreczce jest jak w rodzinie, w której troszczymy się wzajemnie o siebie i zawsze możemy liczyć na pomoc. Jesteśmy około 100 osobową grupą rozśpiewaną i roztańczoną. Idąc z nami można doświadczyć różnorodności i piękna Kościoła, który w drodze wsłuchuje się Boże Słowo. W tym roku, po raz kolejny, łączymy siły z katedralną grupą 21.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą z nami przeżyć rekolekcje w drodze i razem doświadczyć piękna Oblubienicy Baranka.