Wystawa 2021

Informacje o wystawie są na stronie:
https://pielgrzymka.pl/wystawa2021