Pielgrzymka Tag

Wypowiedź ks. Orzechowskiego na temat pielgrzymki. Chciałbym  zapytać o osobiste doświadczenia wewnętrzne w przeżywaniu drogi do Częstochowy. Jest bardzo mocne. Dla mnie osobiście pielgrzymka jest doświadczeniem tego, co jest istotą chrześcijaństwa, a więc: homo viator – człowiek w drodze. Wiem, że kiedy jestem w drodze, i to w drodze do takiego Celu, do Domu Matki, duchowego Domu...