Skład grup pielgrzymkowych

Grupy pielgrzymkowe wyruszające do Trzebnicy z Katedry Wrocławskiej

Grupa 1 – Przewodnik - ks. WŁODZIMIERZ WOŁYNIEC

Grupa o charakterze pokutnym, skupiająca pielgrzymów z całej Archidiecezji Wrocławskiej, prowadzona przez księdza Rektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu

Grupa 2 – Przewodnik - o. MARCIN SYLWAN WIRKOWSKI OSPPE

Grupa o charakterze maryjnym, prowadzona przez ojców paulinów z wrocławskiego Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła

Grupa 3 - Przewodnik - ks. BARTŁOMIEJ KOT

Grupa o charakterze akademickim, prowadzona przez wrocławski Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Maciejówka”

Grupa 4 - Przewodnik - ks. ZBIGNIEW KOWAL

Grupa skupiająca pielgrzymów z Oławy i otaczających ją miejscowości

Grupa 5 - Przewodnik - ks. PRZEMYSŁAW PULNIK

Grupa zrzeszająca pielgrzymów z Oleśnicy i otaczających ją miejscowości, w tym również z Bierutowa i Długołęki

Grupa 6 - Przewodnik - ks. DANIEL SOLARZ

Grupa skupiająca pielgrzymów z Brzegu i otaczających go miejscowości

Grupa 7 – Przewodnik - ks. PAWEŁ JĘDRZEJSKI

Grupa skupiająca pielgrzymów z parafii na zachodzie Wrocławia, szczególnie na wrocławskim Nowym Dworze, a także w Kątach Wrocławskich

Grupa 9 - Przewodnik - ks. GRZEGORZ DŁUŻNIAK SDB

Grupa o charakterze młodzieżowym i akademickim, skupiająca pielgrzymów z salezjańskich parafii na terenie Wrocławia i całej Archidiecezji Wrocławskiej, prowadzona Salezjańskie Duszpasterstwo Akademickie „Most”

Grupa 10 - Przewodnik - o. PAWEŁ ZYSKOWSKI CSsR

Grupa prowadzona przez ojców redemptorystów z wrocławskiej Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia, z udziałem pielgrzymów z Parafii św. Rodziny i Parafii św. Faustyny na wrocławskim Biskupinie

Grupa 11 - Przewodnik - ks. MAREK STĘPKOWSKI

 

Grupa zrzeszająca pielgrzymów z Namysłowa i otaczających go miejscowości

Grupa 12 – Przewodnik – ks. ŁUKASZ PAWICKI
Nazywana „Orzechową”, grupa zrzeszająca pielgrzymów wywodzących się ze środowiska Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny”
Grupa 13 – Przewodnik - o. MARCIN BUNTOW OFMConv

Grupa prowadzona przez ojców franciszkanów z wrocławskiej Parafii pw. św. Karola Boromeusza, z udziałem wiernych wrocławskiego Duszpasterstwa Katolików Języka Angielskiego, Duszpasterstwa Akademickiego „Porcjunkula”, Duszpasterstwa Akademickiego „Dach” i przedstawicieli wrocławskiego Liceum Sióstr Urszulanek

GRUPA 14A – Przewodnik – ks. ŁUKASZ ROMAŃCZUK

Grupa zrzeszająca pielgrzymów z Góry i otaczających ją miejscowości, w tym również z Sobótki i Głębowic

Grupa 15 - Przewodnik - o. OSKAR MACIACZYK OFM

Grupa o skupiająca pielgrzymów z franciszkańskich parafii na terenie Archidiecezji Wrocławskiej i Franciszkańskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Antoni”, prowadzona przez ojców franciszkanów z wrocławskiej Parafii pw. św. Antoniego

Grupa 17 – Przewodnik – Ks. KAMIL KASZTELAN

Grupa zrzeszająca młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i pielgrzymów związanych z wrocławską Parafią pw. Najświętszego Imienia Jezus – Kościołem Uniwersyteckim

Grupa 18 – Przewodnik – o. KRZYSZTOF PISKORZ OCD

Grupa prowadzona przez ojców karmelitów z wrocławskiej Parafii pw. Opieki św. Józefa z udziałem Duszpasterstwa Akademickiego „Karmel”

Grupa 19 – Przewodnik - ks. ADAM KWAŚNIEWSKI

Grupa zrzeszająca harcerzy Okręgu Dolnośląskiego ZHR

Grupa 20 – Przewodnik - Ks. JAKUB DEPERAS

Grupa zrzeszająca młodzież z wrocławskich parafii, szczególnie ze Wspólnoty Młodzieżowej „Phileo” z wrocławskiej Parafii pw. Trójcy Świętej, z udziałem Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży

Grupa 21 – Przewodnik – (więcej informacji wkrótce)

Grupa skupiająca pielgrzymów związanych z wrocławską Parafią Katedralną pw. św. Jana Chrzciciela z udziałem Duszpasterstwa Akademickiego „Przystań”

Grupa 22 - Przewodniczka – s. SAMUELA BRODACKA OSF

Grupa zrzeszająca pielgrzymów pragnących rozważać Słowo Boże metodą Lectio Divina

Grupy pielgrzymkowe indywidualnie udające się do Trzebnicy

Grupa 8 - Przewodnik - ks. MAREK SUMARA

Grupa zrzeszająca pielgrzymów z salwatoriańskich parafii na terenie Archidiecezji Wrocławskiej oraz młodzież z Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej

GRUPA 14 – Przewodnik - ks. MATEUSZ MIELNIK

Grupa skupiająca pielgrzymów z Milicza i otaczających go miejscowości