Pielgrzymkowe spotkanie opłatkowe

Drodzy Pielgrzymi,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w sobotę 28 stycznia 2023 r. o godzinie 17:00 w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego na Ostrowie Tumskim.

Podczas spotkania podzielimy się opłatkiem i zaśpiewamy wspólnie kolędy. Będzie to okazja do wzajemnego poznania się i umacniania więzi między pielgrzymami. Spotkanie opłatkowe jest również okazją do dzielenia się radością i wdzięcznością za błogosławieństwa, jakie otrzymaliśmy w minionym roku i do wspólnego dziękczynienia za to, co otrzymaliśmy od Boga.

Zachęcamy do przyjścia w rodzinnym gronie. Jeśli to możliwe, prosimy o przyniesienie ciasta.

Zapraszamy!

w imieniu organizatorów

Ks. Tomasz Płukarski

Przewodnik Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej

Wydarzenie na Facebooku