Pielgrzymka do Trzebnicy

42 PIESZA PIELGRZYMKA WROCŁAWSKA
do Trzebnicy wyruszy pod hasłem „Z Rodziną do św. Jadwigi”

Rozpoczęcie nabożeństwem w Katedrze Wrocławskiej w sobotę 16 października 2021r. o godz. 6.00.
Zakończenie: Mszą Święta w Trzebnicy o godz. 16.30 przy ołtarzu polowym.
NIE MA ZAPISÓW – należy przyjść do katedry i dołączyć do dowolnej grupy pielgrzymkowej.

Program Pielgrzymki do Trzebnicy:
6:00 – Zawiązanie pielgrzymki i po krótkim nabożeństwie wyjście z Katedry Wrocławskiej
1. postój – most na Widawie – Krzyżanowice
2. postój – Malin
3. postój – Wysoki Kościół
ok. 15.30 – wejście do Trzebnicy
16.30 – Msza św. w Trzebnicy przy ołtarzu polowym


Powrót z Trzebnicy: szynobusem KD, indywidualnie lub autobusami PKS
Więcej informacji wkrótce.