Grupa 3 - Akademicka - Biblijna
Grupa 3
Akademicka - Biblijna

Przewodnik:

ks. Bartłomiej Kot

Grupa 3 – Akademicka
Biblijna

przewodnik: ks. Bartłomiej Kot
tel. 514 826 018

CODA “Maciejówka” pl. Nankiera 17a

Trzon grupy akademickiej stanowią studenci z CODA „Maciejówka”.

Trójka ma bardzo wspólnotowy i kameralny klimat. W grupie zawiązuje się wiele przyjaźni. W programie pielgrzymowania przewidziane jest dużo czasu na spokojną rozmowę w drodze. Konferencje skierowane są głównie do studentów, ale zachęcamy do tego, żeby zaprosić na szlak również swoją rodzinę. Warto zabrać ze sobą np. rodzeństwo, kuzynów, a nawet dziadków. 

Dodatkowym wyróżnikiem jest muzyka i rozmowa. „Trójka” jest bowiem grupą, w której staramy się o jakość śpiewu. Nie wszędzie podczas drogi można usłyszeć wielogłosowe utwory, które nastrajają do modlitwy i medytacji. ks. Kot z wykształcenia jest również profesjonalnym muzykiem (ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu).

W tym roku dodatkowym biblijnym tematem będzie “Biblia o modlitwie.” 

Przez wiele lat nad charakterem grupy czuwał przewodnik ks. Mirosław Maliński, zwany „Maliną”. Dzisiaj, choć nie pielgrzymuje, jest ciągle dobrym duchem „Trójki”.

Przez kilka lat trójkę prowadzili ks. Marcin Werczyński i ks. Grzegorz Tabaka. Aktualnym przewodnikiem jest ks. Bartłomiej Kot.