Grupa 10

W roku 2022 grupa nie uczestniczy w Pielgrzymce.

Prosimy o dołączenie do innej grupy.