Media

INFORMACJE I MATERIAŁY DLA PRASY

Informacje w sprawie pielgrzymki można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 725 67 20

RZECZNIK PIELGRZYMKI

ks. Tomasz Płukarski
tel.: +48 603 999 703
e-mail: plukarski@op.pl

GŁÓWNY KOORDYNATOR SŁUŻB PIELGRZYMKOWYCH

Wiesław „KUZYN” Wowk
tel.: +48 608 095 757
e-mail: pielgrzymka@pielgrzymka.pl

Informacje dla mediów – PIELGRZYMKA 2019

Zapisy w parafiach:

Od 15 czerwca do końca lipca we wszystkich parafiach w Archidiecezji Wrocławskiej. Więcej informacji u duszpasterzy, księży przewodników i księży proboszczów.
Zapisy w Centralnym Biurze Informacji Pielgrzymkowej:
Zapisy od 30.07 do 1.08. br. w godz. od 11.00 do 17.00 w Centralnym Biurze Informacji Pielgrzymkowej w Duszpasterstwie Akademickim „Wawrzyny ” – Wrocław, ul. Bujwida 51 lub mailowo: pielgrzymka@pielgrzymka.pl
Telefon do biura w sprawie pielgrzymki: 71 725 67 20 lub kom. +48 608 09 57 57

INFORMACJA DLA PRASY:

Wszystkie media zainteresowane tegoroczną pielgrzymką, które chciały by otrzymać materiały dotyczące tegorocznej pielgrzymki, prosimy o kontakt mailowy na adres plukarski@op.pl lub pielgrzymka@pielgrzymka.pl

TERMIN PIELGRZYMKI:

Pielgrzymka rozpocznie się Mszą św. w Archikatedrze Wrocławskiej 2 sierpnia 2019 (piątek) o godz. 6.00. Po mszy ok. godz. 7.15 nastąpi wyjście pierwszej grupy pielgrzymkowej. Przybycie na Jasną Górę planujemy na 10 sierpnia (sobota) o godz. 9.30 – orientacyjny czas wejścia pierwszej grupy.
Msza święta na zakończenie pielgrzymki rozpocznie się na wałach Jasnogórskich o godz. 11.00.

HASŁO TEGOROCZNEJ PIELGRZYMKI:

Tegoroczne rekolekcje w drodze przebiegać będą pod hasłem: „OŻYWICIEL” w terminie 2-10.08.2019r.
Czym jest pielgrzymka?
Pielgrzymka to coroczne sierpniowe rekolekcje w drodze. Wychodzimy z Wrocławia 2 sierpnia, by po dziewięciu dniach marszu i pokonaniu ok. 230 km wejść do Częstochowy. Pielgrzymka jest zasadniczo namiotowa. Miejsca na kwaterach otrzymują tylko chorzy i ludzie starsi.
Pielgrzymka to nie tylko modlitwa i zmęczenie, ale też radość, wspaniała atmosfera i nowe, trwałe przyjaźnie. To tylko 9 dni, ale zapamiętasz je na zawsze.

TRASA PIELGRZYMKI:

Pielgrzymi pokonują następującą trasę:

Wrocław – Trzebnica – Oleśnica – Namysłów – Wierzbica Górna – Kluczbork – Borki Wielkie – Bór Zapilski – Częstochowa Zacisze – Jasna Góra.
Trasa pielgrzymki dzieli się na dziewięć etapów, a jej całkowita długość wynosi około 230 km. Prowadzi ona głównie poprzez wsie, lasy i polne drogi.
Trasa szczegółowa pielgrzymki w 2019
http://pielgrzymka.pl/index.php/trasa/

ZAPISY I GRUPY:

Do końca lipca na pielgrzymkę można się zapisywać we wszystkich parafiach archidiecezji wrocławskiej. Od 30.07 do 1.08 zapisy do wszystkich grup odbywają się w Centralnym Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki w Duszpasterstwie Akademickim „Wawrzyny” – Wrocław, ul. Bujwida 51 (w godz. 11-17) informacja tel. 71 729-67-20

OTO WYKAZ GRUP I KSIĘŻY PRZEWODNIKÓW:

Gr. 1 Pokutna Ks. Włodzimierz Wołyniec, Papieski Wydział Teologiczny, ul.Katedralna 4, Wrocław
Gr. 2 Paulińska O. Maksymilian Stępień, par. p.w. św. Mikołaja ul. Św. Antoniego 30, Wrocław
Gr. 3 Akademicka Ks. Bartek Kot, D.A. Maciejówka, pl. bp. Nankiera 17a Wrocław
Gr. 4 Oławska Ks. Mateusz Wojciechowski par. p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia, pl. Św. Maksymiliana M. Kolbe 1l, Oława
Gr. 5 Oleśnicka Ks. Teodor Sawielewicz, par. pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty, ul. Łużycka 4 Oleśnica
Gr. 7 Kąty Wrocławskie Ks. Paweł Jędrzejski, par. p.w. św. Parafia p.w. Opatrzności Bożej ul. Nowodworska 64. A także parafia Piotra i Pawła, ul. Kościelna 2, Kąty Wrocławskie
Gr. 8 Salwatoriańska Ks. Marek Sawicki, Salwatorianie ul. Jana Pawła II 3 Trzebnica
Gr. 9 Salezjańska Ks. Grzegorz Dłużniak Duszpasterstwo Akademickie „MOST” pl. Grunwaldzki 3 Wrocław
Gr. 11 Namysłowska Ks. Krzysztof Wojtaś par. p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła ul. Kościelna 3 Namysłów
Gr. 12 Akademicka o. Wojciech Kobyliński Duszpasterstwo Akademickie „Wawrzyny” ul. Bujwida 51 Wrocław
Gr. 13 Franciszkańska O. Marian Michasiów par. p.w. św. Karola Boromeusza ul Krucza 58 Wrocław
Gr. 14 Milicz Ks. Łukasz Romańczuk par. p.w. św. Faustyny Skwer Ks. S. Chłopeckiego 1A Góra, ks. Zbyszek Topolnicki par Andrzeja Boboli ul. Spacerowa 2 Milicz.
Gr. 15 Franciszkańska o. Oskar Maciaczyk D.A. „Antoni” par. p.w. św. Antoniego ul. Kasprowicza 26 Wrocław
Gr. 16 Ks. Aleksander Radecki pl. Katedralny 14 Wrocław
Gr. 18 Karmelitańska O. Krzysztof Piskorz D.A. „Karmel” ul. Ołbińska 1 Wrocław
Gr. 20 Rodzinno – młodzieżowa ks. Jakub Deperas Parafia p.w. NMP Bolesnej we Wrocławiu-Różance, ul. Bałkańska 4
Gr. 21Wrocław – katedra ŚDM, DDM, młodzieżowa ks. Marek Leśniak Parafia p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty – Katedra – pl. Katedralny 18
Gr. 22 Lectio divina – zasłuchani w Słowo Boże – s. Samuela Brodacka

Gr.16 Duchowego uczestnictwa:
To grupa, która składa się z osób, które z różnych powodów nie są w stanie osobiście wybrać się pieszo do Częstochowy: chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, niemających urlopu czy zobowiązanych do opieki nad bliźnimi. W ten sposób powstaje najliczniejsza grupa pielgrzymów, która i sama może wiele duchowo zyskać, i innym wiele wymodlić. Rokrocznie w tej grupie uczestniczy ok. 2,5 tys. osób. Zgłoszeni uczestnicy grupy XVI otrzymają pielgrzymkowy znaczek oraz specjalnie przygotowany „Przewodnik”.
Kapłanem – Przewodnikiem grupy jest ks. Aleksander Radecki.

UCZESTNICTWO:

W skład pielgrzymki wchodzi 18 grup zróżnicowanych tematycznie i wiekowo, np. grupa akademicka, pokutna, paulińska, franciszkańska, salezjańska, karmelitańska, paulińska itd.
W pielgrzymce może wziąć udział każdy, kto zobowiąże się spełnić następujące warunki: zapisze się w swojej parafii (szczegóły u duszpasterzy) lub w Duszpasterstwie Akademickim do końca lipca br., powstrzyma się całkowicie od palenia tytoniu i picia alkoholu, przestrzegać będzie zakazu noclegów koedukacyjnych, będzie wypełniał polecenia Brata Przewodnika i jego współpracowników, przyjmie w duchu pokuty wszystkie trudy pielgrzymowania. Osoby nieletnie mogą wyruszyć jedynie z opiekunem pełnoletnim. W trosce o własne bezpieczeństwo należy mieć przy sobie informację o stale przyjmowanych lekach i dokument stwierdzający o ubezpieczeniu zdrowotnym. Wszystkie rzeczy należy zapakować w worki foliowe. Na trasie jest możliwość w miarę możliwości zaopatrzenia się w chleb, nabiał (jogurt, mleko itd.) oraz w podstawowe artykuły spożywcze.