inne

+ Józef Kupny Umiłowani w Panu Bracia i Siostry Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej drugiej pielgrzymki do Polski w 1983 r. na Jasnej Górze wypowiedział słowa: „Tu, gdzie mieszkała Królowa Polski, w jakiś sposób zawsze byliśmy wolni”. Przywołuję te słowa w kontekście zbliżającej się XXXVIII Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę, która w tym roku wpisuje...

Zapraszamy do odwiedzin strony: www.orzechfilm.pl